Deus ex Machina är mer än ett varumärke: det är en kultur.